xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medarbejdere og ledere: Beboerkonferencen gør en forskel

Beboerkonferencen er en metode til at skabe trivsel hos plejehjemsbeboere, men gavner både medarbejdere, beboere og plejehjemmene, konkluderer en ny evaluering fra Rambøll.

18 APR 2024

En beboerkonference er et struktureret møde i ældreplejen med deltagelse af en facilitator og fem til ti medarbejdere, hvor omdrejningspunktet er fortællinger fra medarbejdere om en eller to aktuelle situationer med en udvalgt borger eller en konkret situation, som opleves svær. Målet er at styrke den faglige indsats for at kunne øge borgerens og medarbejdernes trivsel i hverdagen.

Metoden, som blev udviklet mellem 2011 og 2014, er nu blevet evalueret af Rambøll. Evalueringsrapporten giver indblik i erfaringerne fra implementering af beboerkonferencen ved ni plejecentre i to kommuner, Jammerbugt og Nyborg.

I evalueringen får du viden om:

  • Resultaterne af beboerkonferencen på beboer-, medarbejder- og organisatorisk niveau
  • Hvorfor og hvordan beboerkonferencen giver de ønskede resultater
  • Omkostninger ved implementering af beboerkonferencen.

Bedre livskvalitet, styrket faglighed

Evalueringen viser flere positive resultater på både beboer-, medarbejder- og organisatorisk niveau. Både ledere og medarbejdere ser forbedringer i beboernes livskvalitet og trivsel, og de oplever, at deres egen faglige tilgang er styrket. Det sidste kommer blandt andet til udtryk ved en øget faglig refleksion, et fælles fagligt sprog og en øget rolleafklaring og styrket tværfagligt samarbejde.

”Implementering af beboerkonferencen kræver en indsats af både ledelse og medarbejdere på det enkelte plejehjem, men evalueringen peger samtidig på, at metoden både øger trivslen hos borgerne og fagligheden og kompetencerne hos medarbejderne.” siger sektionsleder Sara Louise Friis Rose.

Læs evalueringen

Hvorfor bruge beboerkonferencen?

Formålet med at bruge beboerkonferencen er sammen at reflektere over og analysere en borgers adfærd eller en konkret situation, der kan opleves svær at håndtere i hverdagen. Målet er at styrke den faglige indsats for at kunne øge borgerens og medarbejdernes trivsel i hverdagen.

Vil I i gang med at bruge metoden hos jer, har Sundhedsstyrelsen udviklet en metodehåndbog, som kan give støtte og inspiration til at komme i gang med at afholde beboerkonferencer. Metodehåndbogen giver inspiration til både forberedelse, afvikling og opfølgning på beboerkonferencen og indeholder bl.a. en drejebog, som I kan bruge til afviklingen.

Gå til håndbogen Beboerkonferencen i praksis