xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Internationalt samarbejde

Sundhedsstyrelsen deltager aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på fællesskabets vegne. Vi deltager også i myndighedsarbejde, komiteer og arbejdsgrupper.

Sundhedsstyrelsen deltager blandt andet i et beredskabssamarbejde med andre nordiske lande i Nordisk Sundhedsberedskabsgruppe, også kaldet Svalbardgruppen, hvor vi deler de nordiske erfaringer med beredskabet. Danmark overtager desuden formandskabet i Nordisk Råd fra 2020.

Sundhedsstyrelsen deltager derudover i WHO-samarbejde og indgår under Sundhedsministeriet i den danske delegation til officielle forsamlinger, og i europæiske netværk om specifikke fagområder, som vaccinationer, smitsomme sygdomme, antibiotikaresistens, narkotika og deltager i internationalt samarbejde med blandt andet Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).
Opdateret 21 JAN 2021