xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

True Story

Hvordan kan jeg leve op til de andre og være god nok? Det er temaet for Sundhedsstyrelsens ungekampagne True Story, som tager fat på emner som seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed.

Om kampagnen

Formålet med True Story kampagnen er at punktere nogle af de misforståelser, historier og myter, der gør, at unge føler, at de skal leve op til hinanden og til forestillinger, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Med kampagnen vil Sundhedsstyrelsen skabe opmærksomhed og refleksion blandt unge om disse dynamikker og i sidste ende flytte unges holdninger og adfærd i en sundere retning. Det er særligt temaer inden for seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed, der vil være i fokus.

Kampagnen er landsdækkende og kører primært på sociale medier, bl.a. på Instagram og Facebook. 

Her vil unge bl.a. kunne støde på de dynamikker og flertalsmisforståelser, som er medvirkende til sundhedsudfordringer og risikoadfærd inden for de ovennævnte temaområder. Det kan fx være den indre kritiske stemme, der fortæller, at andre er meget bedre, sjovere, dygtigere m.v. end en selv. Tanker, der i sidste ende kan være med til at give køb på egne grænser, fx i forhold til alkohol eller sex. Derudover vil kampagnen blive eksekveret gennem en række influencers, som på deres egne platforme vil skabe refleksion og bakke op om budskaberne. Det gør de bl.a. ved at fortælle deres egen ”True Story” og løfte sløret for deres ”indre kritiske stemme”. På den måde vil de bl.a. vise deres tusindvis af unge følgere, at der ikke er så meget at leve op til.

 

Kampagnens temaer

Kampagnen behandler forskellige temaer i løbet af året, når de er relevante for de ting unge oplever i deres hverdag. Det kan fx være ferier, studiestart, jul, eksamensperioder osv.

Temaerne kan fx være: Tillid, FOMO, venskab eller usikkerhed. Alle temaer, som kan give anledning til samtaler om seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed.

Tillid

Man starter på en ny skole, i en ny klasse, på en ny uddannelse og møder en masse nye mennesker, som man skal forholde sig til og have tillid til. For mange er der også fokus på rusture, fester og fredagscaféer. De mange nye indtryk kan være svære at tage ind, og det kan være svært at tro på sig selv – og have tillid til sig selv, sine egne evner, sit udseende og i det hele taget sin egen eksistens.

FOMO – ”fear of missing out”

Blandt unge kan denne følelse være ekstrem, og deres verden kan gå under, hvis de ikke deltager i den rigtige begivenhed med vennerne. Sociale medier understøtter i den grad FOMO-tendensen, fx når man kan følge med i de andres sjove fester, som man måske ikke selv er inviteret med til.

Usikkerhed

Eksaminer, terminsprøver og andre tests i skolen kan sætte unges usikkerhed på prøve. De spejler sig ofte i de andre og føler at ”de er meget dygtigere end mig”.

Venskab

Ferietiden kan bestå af rejser og hygge med vennerne. Dette betyder også en øget mængde alkohol, som kan være svær at sige fra overfor, hvis man ikke har lyst til at drikke. Dem, der ikke tager på ferie med vennerne, men som kan følge med på de sociale medier derhjemme, kan opleve en følelse af ensomhed og tristhed.

Eksempler på kampagnemateriale

Jada "Jeg har aldrig"
Zanka "Jeg har aldrig"
Skal du også leve op til andres historier?
 

Sådan kan kommuner og ungdomsuddannelser støtte op om kampagnen

Kampagnens formål og budskaber lægger sig tæt op ad de indsatser der anbefales i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om seksuel sundhedalkohol og mental sundhed. Derfor er den vigtigste måde, at støtte kampagnens formål på, at arbejde aktivt for at implementere de anbefalinger i forebyggelsespakkerne, der vedrører unge. Publikationen ”Børn og unges sundhed og trivsel” har samlet anbefalingerne målrettet børn og unge. Her kan man læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelsesindsatser i forhold til unge.

 

 
Opdateret 02 SEP 2020