xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord

Puljen giver en region mulighed for at etablere et pilotprojekt, hvor fx sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter eller psykologer følger op på patienten indenfor en uge efter udskrivningen fra den psykiatriske afdeling.

Baggrunden er, at selvmordsrisikoen blandt mennesker med psykiske lidelser er 20 gange højere end i resten af befolkningen, og at der er en betydelig øget risiko for selvmordsforsøg den første uge efter udskrivning fra psykiatrien. 

Formålet med puljen er derfor at afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg blandt sårbare patienter fx unge mennesker med psykiske lidelser.

Puljen indgår i satspuljeaftalen for 2017-2020, hvor det fremgår, at der afsættes i alt 20,8 mio. kr. i en pulje til et pilotprojekt til forebyggelse af selvmord samt 1,0 mio. kr. til en evaluering af projektet.

Projektet skal igangsættes medio 2017 og afsluttes inden udgangen af 2020. Alle regioner kan søge puljen, hvorefter der bevilges midler til et pilotprojekt på baggrund af de indkomne ansøgninger. Pilotprojektet evalueres af en ekstern evaluator, og målet er, at de indhentede erfaringer og resultater fra pilotprojektet kan anvendes og implementeres i andre regioner. 

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgning om midler er den 21. april 2017.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema 1

Ansøgningsskema 2

Ansøgningsskema 3

Ansøgningsskema 4

Vejledning

Se også

Pulje: Udbygning af de regionale selvmords­forebyggende centre

Opdateret 16 NOV 2018