xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civil­samfundet

Baggrund

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat 12,4 mio. kr. til en pulje til at sikre bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet. Sundhedsstyrelsen inviterede i foråret 2019 frivillige organisationer/foreninger, evt. i samarbejde med kommuner og regioner, til at ansøge om midler til projekter til at styrke inddragelsen af brugere (borgere, patienter og pårørende) i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. I alt fik syv projekter tildelt midler.

Bevillinger

 1. ”En ny forståelse – Mestringsforløb for voksne med ADHD”
  Projektejer: ADHD-foreningen
 2. ”Peer-model for inddragelse af unge mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende”
  Projektejer: Psykiatrifonden
 3. ”Getting Back – Nye Skridt i hverdagslivet”
  Projektejer: Foreningen Outsideren
 4. ”Pårørendeprogrammer for forældre til børn og unge i behandling for spiseforstyrrelse”
  Projektejer: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)
 5. ”Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet – kvalificering af peer-støttemedarbejdere i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser”
  Projektejer: Peer-Netværket Danmark
 6. ”TAG MIN HÅND – støt din pårørende med angst”
  Projektejer: Angstforeningen
 7. ”Inddragelse af pårørende til mennesker med debuterende psykisk sygdom”
  Projektejer: Bedre Psykiatri 

 

Se desuden

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet - 2023

Opdateret 15 MAR 2023