xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demensrejsehold med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin 2020

Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner og private, herunder selvejende organisationer på ældreområdet til at søge om et forløb med Sundhedsstyrelsens demensrejsehold med fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin i ældreplejen.

Med finansloven for 2020 blev der afsat i alt 20. mio. kr. til videreførelse af demensrejsehold med særligt fokus på reduktion af forbruget af antipsykotisk medicin. 

Demensrejseholdet afvikler et praksisnært læringsforløb for en læringsgruppe bestående af nøglepersoner, herunder relevante ledere, demenskoordinator og sygeplejersker på de deltagende plejecentre og hjemmeplejeenheder. Demensrejseholdet arbejder med de enkelte plejeenheder i ca. 16-20 uger.

Udmøntning af puljen

Puljen blev offentliggjort den 7. august 2020 med ansøgningsfrist den 2. oktober 2020.

Sundhedsstyrelsen har modtaget 13 ansøgninger. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund har Sundhedsstyrelsen udvalgt samtlige 13 ansøgere, da de alle opfylder de kriterier, der er beskrevet i udmøntningsmaterialet.

I vurderingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, i hvor høj grad nedenstående kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad ansøger kan beskrive organisationens behov for et demensrejseholdsforløb, og hvordan forløbet vil styrke demensindsatsen til gavn for borgere med demens, herunder fokus på nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin.
 • I hvilken grad projektet er funderet i ledelsen så fx den faglige ledelse sikrer forankring i hverdagen.
 • I hvilken grad ansøger kan redegøre for, at der sikres sammenhæng til tidligere/ igangværende forløb på demensområdet og at forløbet hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser.

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn

 • Ballerup Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Herning Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Plejehjemmet Søster Sophies Minde, Diakonissestiftelsen (Frederiksberg) 
 • Thisted Kommune
 • Tysingehave Pleje og Dagcenter ved Danske Diakonhjem (Tølløse)
 • Vesthimmerlands Kommune
 • Aabenraa Kommune

Baggrund

Kommuner og private, herunder selvejende, leverandører havde mulighed for at søge om et demensrejseholdsforløb. Forløbet har til formål, at bidrage til at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin til mennesker, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje. Indsatsen har endvidere til formål at øge medarbejdernes kompetencer med særlig fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin.   

Materialer 

Puljeopslag

Opdateret 19 NOV 2020