xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Målrettet identifikation af personer med type 2-diabetes i kommunerne

I puljen blev der afsat midler til afprøvning af målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes.

Baggrund

Med satspuljeaftalen for 2017 blev det aftalt at afsætte 65 mio. kr. til en National Diabeteshandlingsplan. I efteråret 2017 offentliggjorde regeringen og satspuljepartierne diabeteshandlingsplanen, som indeholdte 12 initiativer til at styrke indsatsen på diabetesområdet.

Som en del af den styrkede indsats blev der afsat midler til målrettet identifikation af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes.

Bevillinger

I juli 2019 bevilgede Sundhedsstyrelsen midler til fem projekter. To projekter er siden udgået. De tre tilbageværende projekter blev afsluttet med udgangen af 2021.

  1. Målrettet opsporing af borgere med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes i Randers Kommune: Projektejer: Randers Kommune
  2. Målrettet tidlig opsporing af Type-2 diabetes blandt mennesker i høj risiko for at have diabetes i Københavns Kommune: Projektejer: Københavns Kommune, Center for Sundhed 
  3. Diabetes-luppen: Projektejer: Mariagerfjord Kommune

Evaluering

Evalueringen af projekterne er gennemført af Implement på vegne af Sundhedsstyrelsen og udgivet juli 2022:

Evaluering af målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have/udvikle type 2-diabetes

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning

Sundhedsstyrelsen anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne

Den nationale diabeteshandlingsplan

Syddansk Universitets vidensopsamling om spørgeskemaer til tidlig opsporing af type 2-diabetes 

Opdateret 12 NOV 2019