xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket selvmordsforebyggelse

Som led i SSA-Reserveaftalen på sundhedsområdet 2022-2025 er der afsat midler til fire projekter, der har til formål at styrke den selvmordsforebyggende indsats.

Baggrund

Puljen er en del af Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025.

Selvmord og selvmordsforsøg kan forebygges, men siden 2007 har antallet af selvmord i Danmark ligget nogenlunde stabilt på ca. 600 årligt. Denne pulje skal ses som et led i Danmarks indsats for at reducere antallet af selvmordsforsøg og selvmord. 

Formål

Formålet med puljen er at styrke den selvmordsforebyggende indsats, ved at give midler til projekter som udbreder, udvikler og/eller afprøver evidensbaserede selvmordsforebyggende initiativer. Der er desuden lagt vægt på, at projekterne bidrager til at styrke den selvmordsforebyggende indsats på lang sigt, hvorfor midlerne tildeles projekter, som kan forankres, fastholdes og/eller udbredes efter projektperiodens afslutning. 

Der er i udvælgelsen af projekter, lagt vægt på følgende kriterier:

  • Projektet bidrager med evidens inden for selvmordsområdet via en kontinuerlig systematisk vidensopsamling med validerede måleredskaber. 
  • Monitorering, herunder indikatorer er velbeskrevet og data bliver indsamlet og sendt til Sundhedsstyrelsen.
  • Ansøger har en konkret plan for hvordan projektet forankres, fastholdes og/eller udbredes efter projektperiodens afslutning. 
  • Projektet bygger på evidens fra velafprøvede indsatser/redskaber eller søger at afprøve og/eller udvikle nye indsatser/redskaber.
  • Projektet bidrager til et langsigtet løft af indsatsen til forebyggelse af selvmord og selvmordsøg
  • Projekter til selektiv og/eller indikeret selvmordsforebyggelse

 

Bevillinger 

I december 2022 er der samlet udmøntet 11,6 mio. kr. til følgende fire projekter:

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd
Projektejer: Forum for Mænds Sundhed

Tidlig indsats selvmordsforebyggelse
Projektejer: Roskilde Kommune – i samarbejde med Køge Kommune

Indførelse, udbredelse og evaluering af psykiatrisk akutlinje (Fællestelefonen)
Projektejer: Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Projekt ROS (Realiser, Overbevis og Send videre)
Projektejer: Center for Selvmordsforskning

 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema 

 

Spørgsmål

Faglige spørgsmål

Anna Katrine Winge

Fuldmægtig

Telefon: 40 23 63 49

akwi@sst

 

Spørgsmål vedrørende økonomi og administration

Camilla Fleckenstein Vedsted Jacobsen

Specialkonsulent

Telefon: 23 47 61 94

cfvj@sst.dk

Opdateret 22 DEC 2022