xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­fremme målrettet mennesker med psykiske lidelser

Projektet er afsluttet, og evalueringsrapporten kan rekvireres ved at kontakte fob@sst.dk

Som en del af satspuljeaftalen for 2013-2016, er der afsat midler til projekter, der kan fremme sundheden og forebygge sygdom hos mennesker med psykiske lidelser.

Satspuljen har til formål at fremme sundhed, trivsel og netværksdannelse samt at forebygge fysiske sygdomme, ensomhed og selvmord hos mennesker med psykiske lidelser. Projekterne skal desuden bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed og medvirke til, at mennesker med psykiske lidelser ikke bliver stigmatiserede på grund af deres psykiske sygdom.

Målgruppen for satspuljens projekter er unge, voksne og ældre, der har moderate og svære, kortvarige og længerevarende psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 74 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af 269.262.803 kroner. Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne ud fra satspuljeprojektets formål og krav i puljeopslaget og efterfølgende udvalgt otte projekter til støtte.

Tildeling af støtte

Følgende otte projekter er blevet tildelt støtte:

Ansøger Bevilget beløb 
Vejle 3.671.132 kr.
ASV Horsens (Arbejde, Special og Voksenundervisning)
3.149.328 kr.
Ballerup
2.246.222 kr. 
Næstved
2.243.898 kr.
Game
3.890.160 kr
Aarhus og Favrskov 2.790.000 kr.
Odense 3.286.904 kr.
Køge
3.922.356 kr.
Samlet 19.063.618 kr.

Projektbeskrivelser for de støttede projekter

Vejle Kommune

ASV Horsens

Ballerup Kommune

Næstved Kommune

Game

Aarhus og Favrskov Kommune

Odense Kommune

Køge Kommune

Kompetenceudvikling af medarbejdere

Kompetenceudviklingen er et vigtigt element i satspuljeprojektet og har blandt andet til formål at udvikle medarbejdernes sundhedspædagogiske kompetencer og give redskaber til at motivere målgruppen.

På vegne af Sundhedsstyrelsen udbyder Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) de opkvalificerende kurser og temadage til projekternes deltagere.

Ansøgningsmateriale

Udmøntning af satspuljen: "Sundhedsfremme målrettet med mennesker med psykiske lidelser"

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema 

Mere

Projekternes indsatsteorier

Projekterne i satspuljen har i samarbejde med Folkesundhed og Kvalitetsudvikling fra Region Midtjylland udarbejdet en indsatsteori for hvert projekt. Indsatsteorien er en struktureret beskrivelse og visualisering af projekternes indsatser, hvor bl.a. det overordnede formål, mål og organisatoriske, ledelsesmæssige og kompetencemæssige forhold er beskrevet.

Du kan finde projekternes indsatsteorier her:

Indsatsteori for projekt ”Sundere socialpsykiatri og fra ’klient’ til agent”, Vejle kommune

Indsatsteori for projekt ”Sundhedsfremme i socialpsykiatrien – kompetenceudvikling og styrket samarbejde med frivillige”, Næstved kommune

Indsatsteori for projekt ”Gnisten” (tidligere ”Sidevognen”), Køge kommune

Indsatsteori for projekt ”Sammen om nye vaner”, Odense kommune

Indsatsteori for projekt ”Et Sundt Sind i et Sundt Legeme”, Horsens kommune, ASV 

Indsatsteori for projekt ”Nye veje – med forebyggelse for øje”, Aarhus og Favrskov kommune

Indsatsteori for projekt ”Sammen om sundhed”, Ballerup kommune

Indsatsteori for projekt ”Støtte på asfalten”, GAME

Kontakt

Projektleder Mille Pedersen

Telefon: 72 22 75 51

E-mail: mikp@sst.dk

Kick off workshop

Sundhedsstyrelsen afholdt den 19.marts 2015 kick-off workshop for de 8 projekter, der har modtaget midler fra satspuljen ”Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser”.

Program og oplæg fra kick-off workshoppen kan ses via links nedenfor.

Program

Program for kick-off workshoppen

Oplæg

Velkommen til kick-off
v/Anna Margrethe Wegeberg Nebel og Christina Holm

Satspuljen Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser
v/ Mille Pedersen fra Sundhedsstyrelsen

Kick-off workshop 
v/Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for forebyggelse i praksis

The CHANGE-Trial - A randomised clinical trial investigating the effect of care coordination and lifestyle counselling in patients with schizophrenia

v/Helene Speyer, MD PhD-student, Mental Health Services, Region H 

Evalueringsdesign
v/Hans Jørgen Dam, konsulent i Epinion

Sundhedsfremme i sociale tilbud - et professionsfagligt perspektiv på sundhedsfremme for borgere med psykisk sygdom
v/Marie Sonne, Forbundsnæstformand i Socialpædagogerne

Midtvejsseminar

Sundhedsstyrelsen afholdte midtvejsseminar den 22. november i Odense. Nedenfor findes program og indhold for dagen:

Program

Fælles præsentation

Midtvejsevaluering

Praksisfortællinger

Game

Aarhus/Favrskov

Horsens

Odense

Ballerup

Næstved

Vejle

Opdateret 23 JUN 2023