xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tvær­faglige multi­disciplinære teams i medicin­rådgivning

Regionerne kunne ansøge om midler til forsøg med tværfaglige medicinrådgivende teams.

Udmøntningen skete som en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor der var afsat 40. mio. kr. til forsøg med tværfaglige rådgivende teams, der skulle kunne tilbyde medicinrelateret rådgivning til personalet på sygehusafdelinger, i praksissektoren og i den kommunale indsats.

Formålet med indsatsen var at teste tværfaglige multidisciplinære teams inden for medicinrådgivning med henblik på at gennemføre en effektevaluering, der skulle kunne give regionerne et grundlag for overvejelser om at udbrede denne indsatstype generelt.

Målgruppen for satspuljens projekter har været patienter med en medicinsk risikoprofil, hvor man bør være særlig opmærksom på opfølgning på medicinens effekter og bivirkninger. 

Ansøgningsfrist

15. august 2014 kl. 12.00

Ansøgningsmateriale

Satspuljeopslag

Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgningsskema

Aftale om satspuljen på psykiatriområdet 2014-2017

Opdateret 16 NOV 2018