xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvidelse af kapaciteten til behandling af patienter med Binge Eating Disorder

Som led i SSA-reserveaftalen på sundhedsområdet 2022-2025 er der afsat midler til ni projekter, der har til formål at styrke indsatsen for patienter med Binge Eating Disorder (BED) ved at videreføre og udvide behandlingskapaciteten til patienter med BED i den regionale psykiatri og hos private aktører.

Baggrund

BED, også kaldet tvangsoverspisning, er en udbredt spiseforstyrrelse med alvorlige psykiske, fysiske og sociale konsekvenser, og der er fortsat behov for at styrke indsatsen for mennesker med BED. Der foreligger ikke danske tal for udbredelsen, men på baggrund af internationale tal anslås det, at BED forekommer hos 2-3 procent af befolkningen, svarende til 40.000-50.000 personer (i alderen 15-45 år) .

Med aftale om finansloven for 2018 blev der afsat i alt 61,7 mio. kr. i 2018-2021 til at udvide kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelse, herunder BED, i den regionale psykiatri og hos private aktører. Midlerne blev udmøntet til ni projekter og behandlingstilbud i både regioner og hos private aktører, hvoraf hovedparten fokuserer på behandlingen af BED. Tilbuddene i projektet oplevede stor søgning til behandlingstilbuddene. Derudover har en midtvejsevaluering, foretaget af BED-partnerskabet, vist, at 86,5 % af deltagerne i undersøgelsen, ikke længere lever op til diagnosekriterierne for BED efter endt behandling .

Det er fortsat vigtigt at fastholde de gode erfaringer fra de eksisterende behandlingstilbud og sikre, at patienter med BED fortsat har adgang til et behandlingstilbud. Der er derfor afsat midler til en ansøgningspulje, der er målrettet behandlingstilbud til patienter med BED.

Formål

Det overordnede formål med puljen er, at styrke indsatsen for patienter med BED, ved at videreføre og udvide behandlingskapaciteten til patienter med BED i den regionale psykiatri og hos private aktører. Med behandlingskapacitet forstås både sengekapacitet og kapacitet til ambulant behandling.

Bevillinger 

I juni 2022 bevilligede Sundhedsstyrelsen midler til følgende ni projekter, hvoraf seks er videreførte projekter:

 1. Dialektisk adfærdsterapi til mennesker med BED
  Projektejer: Askovhus – AskovFonden

 2. Behandling af BED i Region Syddanmark– videreførsel af ambulant forløb og internetbaseret behandling
  Projektejer: Psykiatrien i Region Syddanmark

 3. Binge Eating Disorder (BED) behandling på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland
  Projektejer: Region Midtjylland

 4. Landsdækkende behandling af mild til moderat BED
  Projektejer: Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade

 5. Videreførelse af ambulant behandling til voksne med BED samt udvikling af nyt behandlingstilbud til unge med BED
  Projektejer: Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

 6. Kognitiv gruppeterapi af personer med BED
  Projektejer: Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

 7. Behandling af patienter med svær BED i Psykiatrien Region Sjælland
  Projektejer: Psykiatrien Region Sjælland

 8. Etablering af ambulant behandlingstilbud til voksne patienter med BED i Enhed for Spiseforstyrrelser, Region Nordjylland
  Projektejer: Psykiatrien Region Nordjylland

 9. Etablering af behandlingskapacitet for personer med BED i Region Hovedstadens Psykiatri
  Projektejer: Region Hovedstadens Psykiatri – Psykiatrisk Center Ballerup

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

 

 

Opdateret 07 NOV 2022