xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvikling af NKR 2019/2020

Faglige selskaber og miljøer kan søge om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2019/2020 via puljen på Finansloven 2017. Med retningslinjerne skal den nyeste forskning og viden på udvalgte områder bringes ud til sundhedspersonalet for at understøtte en ensartet og evidensbaseret behandling af høj kvalitet til gavn for patienterne.

Puljen kan søges af faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, og flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om udarbejdelse af retningslinjer.

De nationale kliniske retningslinjer, der bliver udarbejdet for puljemidler, skal udarbejdes efter GRADE-metoden til vurdering af sundhedsvidenskabelig evidens, formulering af anbefalinger og kvalitetssikring af kliniske retningslinjer. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en metodehåndbog for at understøtte udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer. Herudover udbyder Sundhedsstyrelsen metodekurser og workshops.

Tildelte midler

Følgende ansøgere har fået tildelt puljemidler:

Ansøgere  Titel
Dansk Center for Hjernerystelse National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af personer med længerevarende postcommotionelle følger
Danske Tandplejere National klinisk retningslinje for systematisk perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler for 2019/2020 er 10. april 2019 kl. 12.

Materialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Metodehåndbog, protokol og vejledninger

Opdateret 06 MAR 2019