xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pulje om indsatser målrettet vold i nære relationer

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed de regionale Familieambulatorier til at søge midler til etablering eller videreudvikling af indsatser målrettet vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter blandt gravide, kommende og nye forældre.

Ansøgningsfrist

18. juni 2024 kl. 12:00

Formål

Puljen har til formål at understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations faglige grundlag gennem udviklingen af nye eller allerede eksisterende opsporings samt rådgivnings-, støtte- og behandlingsindsatser målrettet gravide, kommende og nye forældre. Indsatserne kan både være målrettet den udsatte, udøver og par/familier, herunder nye forældre med etnisk minoritetsbaggrund og borgere i risiko for æresrelaterede konflikter.

Hvem kan søge om midler fra puljen?

Puljen kan søges af de regionale Familieambulatorier. Det vil være særligt relevant at samarbejde med de Tværfaglige teams med særlig ekspertise i sårbare og socialt udsatte samt en eller flere kommuner tilknyttet den pågældende region (fx den kommunale sundhedspleje og fx social-, børne-, unge-, integrations- eller familieområdet i kommunerne). Lokale og nationale civilsamfundsorganisationer, som har potentiale til at udbyde en indsats, eller som allerede har eksisterende indsatser, kan med fordel indgå i projektet.

Økonomi

Der er afsat 16 mio. kr. i puljen, som fordeles gennem én ansøgningsrunde i 2024.

Ansøgningsmateriale

Det anbefales, at vejledningen læses parallelt med udfyldelsen af ansøgningsskema 1 og 2 samt budgetskema 3 og 4.

Puljeopslag (opdateret version 08-05-24 kl. 17:00)

Vejledning til ansøgningsskemaer og budgetskemaer

Ansøgningsskema 1 og 2

Budgetskema 3

Budgetskema 4

Opdateret 08 MAJ 2024