xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pilotstudie vedrørende screening for lungekræft

Screening for lungekræft kan reducere dødeligheden af lungekræft ved at finde kræftsygdommen i et tidligt stadie, hvor den kan behandles.

Før det kan besluttes om screening for lungekræft bør indføres som et nationalt screeningsprogram i Danmark, er der behov for at indsamle erfaringer med screeningsprogrammet i en dansk kontekst.

Region Syddanmark skal i perioden 2024-2026 derfor indsamle erfaringer med at screene for lungekræft blandt de fynske borgere i alderen 60-74 år, som er i særlig risiko for udvikle lungekræft – tidligere eller nuværende storrygere.

Selve screeningstesten består af en årlig lavdosis CT-scanning suppleret af en lungefunktionsundersøgelse.

Det forventes, at de første invitationer til at deltage i screeningsprogrammet for lungekræft sendes ud via e-boks til de fynske borgere i alderen 60-74 år i løbet af efteråret 2024

Efter pilotstudiets afslutning i 2026 vil der blive sat et større analysearbejde i gang i regi af Sundhedsstyrelsen. Det skal lede frem til at vurdere, om screening for lungekræft bør indføres som et nationalt screeningsprogram på linje med screening for tarmkræft, brystkræft og livmoderhalskræft.

Tilskudsopslag: Pilotstudie vedrørende screening for lungekræft

Kontaktperson

Kristoffer Lande Andersen

Tlf. 72 22 77 32

E-mail: kla@sst.dk

Opdateret 09 FEB 2024