xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Miljø og sundhed 2011

Formidlingsbladet Miljø og sundhed

TIDSSKRIFTER 31 DEC 2011

Miljø og sundhed, nr. 3 2011 (december)

 • moderne indeklimaforskning 
 • hormonforstyrrende stoffer 
 • PFOA & PFOS 
 • dioxin-like potential of environmental compounds

 

Miljø og sundhed, suppl. nr. 1, oktober 2011, Temanummer om helbredseffekter af vedvarende energi

 • EVA - en metode til kvantificering af sundhedseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening 
 • Helbredseffekter af brænderøgspartikler – resumé af et ph.d.-projekt 
 • Luftvejseffekter af brænderøg - kontrollerede eksponeringsstudier 
 • Effekter af brænderøgspartikler på hjertekarsystemet - resume af et ph.d.-projekt 
 • Helbredseffekter af organisk støv på flis- og halmfyrede kraftvarmeværker 
 • Toksikologiske aspekter af arbejdsmiljøpåvirkninger på halm- og træflisfyrede værker 
 • Partikelforureningens indvirkning på vores helbred: En sammenligning af emission fra diesel og biodiesel 
 • Vindmøllestøjs betydning for helbredet 

 

Miljø og sundhed, nr. 2 2011 (august)

 • indeklimaforskning i Danmark 1962 -1990
 • støj fra vejtrafik og helbredseffekter 
 • PCB i fedtvæv 
 • mekanisk ventilation og skimmelsvampe i gulvstøv 
 • nanofilm-spray produkter og helbredseffekter 
 • Conazol-svampemidler og hormonforstyrrende effekter

 

Miljø og sundhed, nr. 1 2011 (maj)

 • alkohol under graviditet og sønners sædkvalitet
 • parabener – er de farlige? ny indeklimanorm for formaldehyd
 • systems biology approach to identify health risks of chemicals
 • road pricing og luftforurening
 • risikoinformation om mobiltelefoni
 • understanding and assessing potential environmental risks of  nanomaterials
 • temadag om PCB i bygninger