xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kemikalier og helbredseffekter - informationsmateriale til sundhedspersonale

informationsmateriale til sundhedspersonale

20 DEC 2012

Formålet med denne rapport er at øge sundhedspersonales muligheder for at få overblik over kemikalier og deres mulige helbredseffekter. Denne viden kan anvendes i forbindelse med især rådgivning og forebyggelse. Hvor det er relevant kan den også anvendes ved diagnosticering og behandling af sygdomme og symptomer, hvor kemikalier kan være eller er en medvirkende årsag.

Der er i denne rapport bl.a. taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Rapport fra en workshop om sundhedspersonales behov for ny viden om kemikalier og helbredseffekter".

Elektronisk udgave