xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kortlægning af kommunale indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre

Kortlægningen giver et overordnet billede af kommunale indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt +60-årige i Danmark.

27 FEB 2014

Dette specifikke forebyggelsesområde er snævert, hvorfor undersøgelsen ikke begrænser sig til at fokusere på selvmordsadfærd, men også på forebyggelse af social og psykisk mistrivsel i denne aldersgruppe. Fokuspunkterne i kortlægningen er indsatser målrettet:

  • Forebyggelse af selvmordsadfærd
  • Alkoholoverforbrug
  • Depression/angst
  • Sårbare livsfaser
  • Ensomhed og social isolation
  • Ældre, der har været indlagt

Kortlægningen omfatter dels en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner, dels en række interviews med kommunale ledere af de forebyggende hjemmebesøg, ældrekonsulenter, sundhedschefer, demenskonsulenter mv.

Hent publikationen