xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Fysioterapi/­ergoterapi til børn med cerebral parese

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje (NKR) om fysioterapi og ergoterapi til børn med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – ni udvalgte indsatser.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 13 MAR 2014

Den kliniske retningslinje skal medvirke til at understøtte en høj faglig kvalitet i indsatserne til børn og unge med cerebral parese på tværs af faggrupper, sektorer og kommunale skel. Retningslinjen er målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter samt øvrige fagpersoner, der arbejder med målgruppen, herunder planlæggere og beslutningstagere. 

Retningslinjen giver anbefalinger til ni fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser, der er udvalgt blandt de samlede fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser til målgruppen. De ni indsatser er:

  • Systematisk anvendt målsætning i træningen
  • Intensive indsatser rettet mod håndfunktion
  • Positionering i stående stilling
  • Aktiv og passiv udspænding
  • Indsatser rettet mod at spise og drikke
  • Indsatser rettet mod visuel perception
  • Ridning som sundhedsfaglig indsats
  • Styrketræning
  • Træningsindsatser i vand

Den kliniske retningslinje har karakter af faglig rådgivning.

I Danmark lever 2.000-2.500 børn og unge under 18 år med cerebral parese. Cerebral parese skyldes en hjerneskade, som opstår før fødsel eller op til to år efter fødslen. Følgerne af cerebral parese kan betyde, at barnet kan få lette til svære fysiske og mentale funktionsevnenedsættelser.

Kommissorium

Kommissorium

Medlemmer

Medlemmer af arbejdsgruppen og følgegruppen samt høringsparter

Høring

Høringsnotat

Høringssvar

Peer reviews

Peer reviews

Søgestrategi

Søgeprotokol 1 (guidelines og systematiske reviews)

Søgeprotokol 2 (guidelines og systematiske reviews)

Søgning