xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af tvang i psykiatrien - 2014

ANALYSER 21 MAJ 2015

Denne opgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelsen af tvang i psykiatrien i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri, herunder særligt for den gruppe af patienter, der er mest udsatte, indgik Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med Danske Regioner om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2020. Umiddelbart efter blev der ligeledes indgået partnerskabsaftaler med hver af de fem regioner med henblik på at sikre patienter med psykiske lidelser en behandling af høj kvalitet og som et led heri at nedbringe anvendelsen af tvang.

Monitorering af tvang i psykiatrien - årsopgørelse 2014


Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien (pdf)

Bilag 2. Oversigt over tvangsformer (pdf)

Bilag 3. Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien (pdf)

Bilag 4. Baggrundstabeller til monitoreringen af tvang i psykiatrien (pdf)


Se alle udgivelser om tvang i psykiatrien