xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Retningslinjen indeholder anbefalinger for, hvordan udredningen af epilepsi bør foregå, så man sikrer en korrekt og hurtig diagnostik.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 01 JUL 2015

Sundhedsstyrelsen udgiver national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge.

Cirka 55.000 danskere har epilepsi. En fjerdedel af disse er børn og unge under 18 år. Epilepsi kan påvirke barnets eller den unges kognitive og sociale udvikling. 

Retningslinjen indeholder anbefalinger for, hvordan udredningen af epilepsi bør foregå, så man sikrer en korrekt og hurtig diagnostik. Retningslinjen indeholder også anbefalinger for behandlingen af akutte og vedvarende anfald samt den ikke-medicinske behandling til børn og unge, som ikke responderer på antiepileptisk medicin.

Retningslinjen er genvurderet i 2017

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

Retningslinje

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge (pdf)

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser

Midazolam versus Diazepam (RevMan5)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur