xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Hjerte­rehabilitering

Retningslinjen omhandler patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hjerteklapopererede patienter. Retningslinjen handler om den ambulante hjerterehabilitering i sygehus- og kommunalt regi, som indledes 1-2 uger efter, at patienten er blevet udskrevet fra sygehuset.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 20 FEB 2015

Retningslinjen er målrettet patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hjerteklapopererede patienter. Retningslinjen handler om den ambulante hjerterehabilitering i sygehus- og kommunalt regi, som indledes 1-2 uger efter, at patienten er blevet udskrevet fra sygehuset.

Retningslinjen kommer med anbefalinger bl.a. på følgende områder:

  • Fysisk træning
  • Kostintervention
  • Patientuddannelse
  • Rygestop
  • Opsporing af depression og angst
  • Psykosocial indsats

Retningslinjen offentliggøres dels i en fuld tekst version, dels som en ’quick guide’, som alene indeholder retningslinjens anbefalinger.

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Versioner

Version 2

Retningslinjen er opdateret den 20. februar 2015, idet et enkelt afsnit vedrørende fysisk træning er revideret. Der er ikke foretaget ændringer i retningslinjen.

Version 1

Version 1 udkom november 2013. 

Kommissorium og medlemsliste

Kommissorium

Medlemsliste for arbejdsgruppen

Høring

Høringsportal

Vurderinger

GRADE-vurderinger

Vurdering af guidelines

Vurdering af systematiske reviews

Søgestrategi

Søgeprotokoller for guidelines

 

Opdateret den 20. februar 2015, idet et enkelt afsnit vedrørende fysisk træning er revideret. Der er ikke foretaget ændringer i retningslinjens anbefalinger.