xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 22 MAJ 2015

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb giver evidensbaserede anbefalinger til behandling af skizofreni, når behandlingen er kompliceret af vedvarende symptomer trods relevant farmakologisk behandling, misbrug af cannabis eller centralstimulerende stoffer eller en mangelfuld tilknytning til det etablerede behandlingsvæsen. Retningslinjen indeholder således anbefalinger for den farmakologiske behandling samt for psykoterapeutiske og psykosociale interventioner i behandlingen af skizofreni hos patienter med betydelig funktionsnedsættelse.

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb skal medvirke til at understøtte en evidensbaseret samlet indsats for at optimere behandlingen af mennesker med skizofreni.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

GRADE evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AGREE

AMSTAR

Metaanalyser og risk-of-bias

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

Søgestrategi

Søgeprotokoller for guidelines

Søgeprotokoller for primær litteratur

Søgeprotokoller for sekundær litteratur