xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn

Den nationale kliniske retningslinje om behandling med trommehindedræn indeholder anbefalinger vedr. diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 21 MAJ 2015

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af mellemørebetændelse blandt børn. Retningslinjen omfatter kun udvalgte elementer vedr. behandlingen af mellemørebetændelse. Retningslinjen er således et supplement til de øvrige retningslinjer og vejledninger på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2017

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn (pdf)

National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts