xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af moderat og svær bulimi - ikke gældende

Anbefalinger er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 21 MAJ 2015

Den nationale kliniske retningslinje om behandling af moderat og svær bulimi indeholder anbefalinger vedr. psykoterapeutisk behandling, individuel behandling versus behandling i grupper, familiebaseret behandling, motivationsfremmende intervention, medicinsk behandling, ernæringsintervention, systematisk monitorering, dagbehandling eller intensiveret ambulant behandling og tilbagefaldsforebyggelse.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af moderat og svær bulimi. Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i behandlingen af moderat og svær bulimi, og den kun har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger. Retningslinjen indeholder derfor ikke anbefalinger på det sociale område. Retningslinjen kan således ikke stå alene i indsatsen for personer med moderat og svær bulimi, men skal ses som et supplement til øvrige retningslinjer på sundheds- og socialområdet.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende. 

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (Revman5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2018)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokoller for primær og sekundær litteratur

Flowcharts