xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje belyser non-farmakologiske tiltag, der understøtter den farmakologiske behandling af astma hos børn og unge.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 23 SEP 2015

Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn, og astmatiske symptomer er en hyppig årsag til indlæggelser på børneafdelingerne. Sygdommen kan fremtræde på forskellig måde og med forskellig sværhedsgrad og hyppighed. Det er dog karakteristisk for sygdommen, at hvis den behandles korrekt, og hvis barnet er bekendt med sine risikofaktorer, forsvinder symptomerne ofte helt.

Retningslinjen forholder sig til:

  • Kliniske kontroller og opfølgning på af astmabehandlingen
  • Patientuddannelse
  • Konditionsforbedrende aktiviteter
  • Hjælp til vægttab
  • Udsættelse for pelsdyr
  • Reduktion af husstøvmideniveauet i hjemmet
  • Passiv rygning 

Retningslinjen beskriver evidensen på området, og anbefalingerne bygger på denne evidens samt arbejdsgruppens faglige erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger mv. på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2018

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2018.