xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Visitationsretningslinje for børn og unge med erhvervet hjerneskade og samtidig psykisk lidelse

Visitationsretningslinjen omfatter børn og unge med følger efter en erhvervet hjerneskade, der har en samtidig psykisk lidelse, eller hvor der foreligger mistanke herom.

ANBEFALINGER 10 SEP 2015

Visitationsretningslinjen supplerer Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for børn og unge med erhvervet hjerneskade samt visitationsretningslinjen for genoptræning og rehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Retningslinjen vejleder om, hvordan fagpersoner kan opspore symptomer på den psykiske lidelse hos børn og unge tidligt. Desuden rådgiver den om, hvordan børn og unge med erhvervet hjerneskade og samtidig psykisk lidelse kan blive udredt og behandlet på sygehuse og i kommuner.

Retningslinjen skal imødekomme de organisatoriske udfordringer, der er i arbejdet med børn og unge, der udover en erhvervet hjerneskade, tillige har en psykisk lidelse, og som derfor har behov for en indsats, der foregår i et tæt samarbejde mellem fagpersoner på tværs af sektorer.

Målgruppen for visitationsretningslinjen er sundhedspersoner og andre fagpersoner på sygehuse og i kommuner, som varetager indsatser i forhold til gruppen af børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Retningslinjen henvender sig derudover til de planlæggere og beslutningstagere i kommuner og regioner, som er med til at planlægge indsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Baggrundsnotat: Populationsanalyse - børn og unge med erhvervet hjerneskade og samtidig psykisk lidelse


Se desuden