xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse på ældreområdet - evaluering af forebyggelse af mistrivsel

For at skabe et grundigere vidensgrundlag vedrørende forebyggende indsatser og deres virkning valgte Sundhedsstyrelsen fra 2014 til 2016 at implementere og afprøve forebyggende indsatser i to kommuner.

EVALUERINGER, VIDEN OG INSPIRATION 30 NOV 2016

For at skabe et grundigere vidensgrundlag vedrørende forebyggende indsatser og deres virkning valgte Sundhedsstyrelsen fra 2014 til 2016 at implementere og afprøve forebyggende indsatser i to kommuner.

Det overordnede formål med indsatsen var at forebygge og hindre selvmordsadfærd blandt ældre. Initiativet bestod to overordnede indsatsområder: 1) Faglig opkvalificering af både professionelle og frivillige i ældresektoren i forhold til at afdække og identificere tidlige tegn på mistrivsel hos den ældre og håndtere selvmordstruede mennesker. 2) Opfølgning på forebyggende hjemmebesøg som redskab til tidlig opsporing af og indsats overfor ældre, der mistrives.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har stået for evalueringen af de forebyggende indsatser, hvis formål netop er at generere viden, der kan give kommunerne konkrete redskaber til at styrke og målrette forebyggelsesindsatsen på ældreområdet.

Evalueringen er gennemført for Sundhedsstyrelsen og finansieret med midler fra Satspuljen. 

Forebyggelse på ældreområdet: Evaluering af forebyggelse af fysisk, social og psykisk mistrivsel blandt ældre borgere