xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af tvang i psykiatien. Januar - december 2015

Denne opgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelsen af tvang i psykiatrien for 2015.

ANALYSER 07 APR 2016

Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri, herunder særligt for den gruppe af patienter, der er mest udsatte, indgik Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med Danske Regioner om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2020. Umiddelbart efter blev der ligeledes indgået partnerskabsaftaler med hver af de fem regioner med henblik på at sikre patienter med psykiske lidelser en behandling af høj kvalitet og som et led heri at nedbringe anvendelsen af tvang.

Monitorering af tvang i psykiatrien - opgørelse for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

Bilag

Bilag 1: Notat til monitoreringen af tvang i psykiatrien

Bilag 2: Oversigt over tvangsformer

Bilag 3: Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien

Bilag 4: Baggrundstabeller


Se alle udgivelser om tvang i psykiatrien