xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge - faglig visitations­retningslinje

Denne visitationsretningslinje er rettet til sundhedsprofessionelle, der er involveret i udredning og behandling af børn og unge med ADHD. Formålet er at sikre, at patienten henvises til den rette instans på det rette tidspunkt i patientforløbet.

ANBEFALINGER 22 FEB 2016

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge


Visitationsretningslinjen er blevet til i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner. Visitationsretningslinjen var i høring i juni 2015, se notat, der opsummerer hovedpunkterne i høringssvarene.