xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost er rettet mod personer, der har ansvaret for eller arbejder med kosten i institutioner, hvor bespisningen indgår som en del af institutionens funktion eller behandling.

28 FEB 2023

Anbefalingerne opridser de officielle danske anbefalinger for mad og måltider på institutioner, herunder sygehuse, plejeboliger, døgninstitutioner og vuggestuer.

Der er således tale om en bred målgruppe omfattende administratorer, læger, sygeplejesker, sygehjælpere, økonomaer, professionsbachelorer inden for ernæring og sundhed, ernæringsassistenter, kliniske diætister og andet kostansvarligt personale i for eksempel vuggestuer og døgninstitutioner.

Anbefalinger for den danske institutionskost (pdf)

Køb trykt udgave af bogen

 

Et af bogens vigtigste pædagogiske budskaber er at skelne mellem kost til raske, hvor man forebygger sygdomme, og kost til syge, hvor man behandler sygdom. 

I denne 5. udgave af bogen er medtaget anbefalinger fra de Nordiske Næringsstofanbefalinger, NNR 2012, og De officielle Kostråd til befolkningen fra 2013.

Danskernes kostvaner følges regelmæssigt, og de nyeste data fra perioden 2011-2013 er medtaget.

Denne udgave af bogen er primært en opdatering med nytilkommet viden, mens hovedbudskaberne og hovedprincipperne i kostformerne ikke har ændret sig væsentligt. Referencerne er opdateret og suppleret med relevante links.

Udgiver

Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet