xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes

Rapporten indeholder anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning for mennesker med type 2-diabetes.

ANBEFALINGER, VIDEN OG INSPIRATION 05 APR 2017

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes (2017)

Anbefalingerne skal medvirke til en systematisk tidlig indsats for at finde mennesker med risiko for at have type 2-diabetes eller med risiko for at udvikle type 2-diabetes, og til at give patienter med type 2-diabetes behandling, rehabilitering og opfølgning af høj, ensartet kvalitet.

Anbefalingerne bygger på forløbsprogrammer for type 2-diabetes, eksisterende nationale retningslinjer for undersøgelser og behandling suppleret med nye anbefalinger vedrørende tidlig opsporing og sundhedsfaglig rehabilitering i kommunerne.

Anbefalingerne er Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning til sundhedspersonalet. Målgruppen for anbefalingerne er sundhedsfaglige ledere, administratorer, beslutningstagere og sundhedspersonale, der beskæftiger sig med patienter med type 2-diabetes på sygehusafdelinger og i ambulatorier, i almen praksis og speciallægepraksis samt i kommunerne.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe. Der har været tilknyttet en ekstern faglig konsulent til at foretage en litteraturgennemgang som grundlag for anbefalingerne.

Version 3

Ændringer i forhold til version 2: Kapitel 5 om farmakologisk behandling er revideret, hvor kapitlet i højere grad henviser til gældende behandlingsvejledninger fra de faglige selskaber. Justeringerne har til formål at gøre anbefalingerne tidssvarende og mere robuste for eventuelle fremtidige ændringer i de faglige behandlingsvejledninger, der danner baggrund for indholdet i anbefalingerne. Endvidere indeholder anbefalingerne et nyt spørgeskema om risikoen for type 2-diabetes til brug i den tidlige opsporing.