xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af tvang i psykiatrien juli 2016 - juni 2017

Denne opgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelsen af tvang i psykiatrien i perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

ANALYSER 25 OKT 2017

Monitorering af tvang i psykiatrien - opgørelse for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017

Bilag 1: Notat til monitoreringen

Bilag 2: Oversigt over tvangsformer

Bilag 3: Dokumentation af indikatorer

Bilag 4: Baggrundstabeller

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner indgik den 12. juni 2014 en aftale med det fælles mål at halvere brugen af bæltefikseringer og reducere alle former for tvang i psykiatrien frem mod 2020.

Sundhedsdatastyrelsen har i regi af Task Force for Psykiatriområdet og i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang. 

Opgørelse og bearbejdning af data varetages af Sundhedsdatastyrelsen. Ved offentliggørelsen af data kommenterer Sundhedsstyrelsen på de udvalgte monitoreringsdata:

 


Se alle udgivelser om tvang i psykiatrien