xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelsespakke - Mental sundhed

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor det enkelt menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og indgå i fællesskaber med andre mennesker. Formålet med forebyggelsespakken om mental sundhed er at understøtte kommunens arbejde med at fremme borgernes mentale sundhed.

ANBEFALINGER 20 APR 2018

Risikofaktorerne for dårlig mental trivsel forandrer sig over et liv. For små børn kan alkoholmisbrug, psykisk sygdom, fødselsdepression eller andre alvorlige belastninger hos en eller begge forældre være risikofaktorer for udvikling af dårlig trivsel. For unge, voksne og ældre ses tilsvarende klare sammenhænge mellem uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, fx rygning, højt alkoholforbrug, fysisk inaktivitet, usunde kostvaner og dårlig mental sundhed.

De rammer og betingelser, der påvirker den mentale sundhed fordeler sig således på mange forskellige kommunale forvaltningsområder, og det samme bør indsatserne mod dem gøre.

Som udgangspunkt opnås den bedste effekt, når alle anbefalinger iværksættes. Er man af ressourcemæssige hensyn nødt til at prioritere, bør kommunen have fokus på de centrale anbefalinger:

  • At udarbejde handleplan med målsætninger og indsatser til fremme af mental sundhed i dagtilbud og skoler
  • At styrke børns trivsel i dagtilbud
  • At fremme elevers trivsel i skolen
  • At skabe adgang til åbne lavtærskelstilbud for unge

Størstedelen af anbefalingerne baserer sig på systematisk litteratursøgning, som sammenfatter og vurderer resultater på tværs af studier, som er publiceret i videnskabelige tidsskrifter og underlagt fagfællevurdering. Forebyggelsespakken er rettet mod generel fremme af mental sundhed, og ikke skræddersyet til specifik forebyggelse af psykiske sygdomme. Anbefalingerne forventes dog at have forebyggende effekt på disse sygdomme eller bidrage til, at mennesker sygdommene trives bedre.

 

11. november 2022: Bestil trykt udgave - rapporten er udsolgt