xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forskning til gavn for mennesker med demens og deres pårørende - National forskningsstrategi for demens 2025

Denne nationale forskningsstrategi til gavn for mennesker med demens og deres pårørende udspringer af ”Et trygt og værdigt liv med demens - National Demenshandlingsplan 2025”, som netop har fokus på øget videns- og kompetenceniveau.

19 DEC 2018

Der blev i demenshandlingsplanen afsat 6,7 mio. kr. til at styrke forskning på demensområdet. Midlerne går til fem erhvervs-ph.d.er, der skal forske i demensområdet samt til udarbejdelse af forskningsstrategien ”Forskning til gavn for mennesker med demens og deres pårørende”. 

Engelsk version: Research for the benefit of people with dementia and their relatives 

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med initiativ 19: Ny national forskningsstrategi på demensområdet og forskning i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025