xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet 1. kvartal 2018

83 procent af alle kræftpatienter, der indgik i pakkeforløb for kræft i 1. kvartal 2018, kom i behandling inden for standardforløbstiden.

ANALYSER 03 JUL 2018

83 procent af patienterne med kræft kom i behandling inden for de beskrevne standardforløbstider i det 1. kvartal af 2018.

På baggrund af problemer med udvalgte forløb for kræftpatienter bad Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i januar 2012 Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet om at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. 

Efterfølgende har Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af forløbstider i pakkeforløb for kræft. 

Monitoreringen varetages af Sundhedsdatastyrelsen og data offentliggøres kvartalsvis samt årligt. Ved offentliggørelsen kommenterer Sundhedsstyrelsen systematisk på udvalgte monitoreringsdata, herunder udviklingen over tid.

Læs om monitorering af kræftområdet hos Sundhedsdatastyrelsen