xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitets­forhold

Vejledningen beskriver rammerne for behandling af kønsidentitetsforhold og lægger vægt på, hvordan borgere sikres lige adgang til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

LOVE OG REGLER 17 AUG 2018

Vejledningen fastlægger rammerne for den samlede sundhedsfaglige indsats samt ansvarsfordelingen imellem de involverede sundhedspersoner inden for kønsidentitetsforhold.

29 sider

Indhold

 1. Indledning
 2. Anvendelsesområde
 3. Generelt
 4. Faglige rammer
 5. Rågivning og støtte ved kønsidentitetsforhold
 6. Vurdering før behandling
 7. Kønsmodificerende medicinsk behandling hos voksne
 8. Kønsmodificerende kirurgi hos voksne
 9. Behandling hos personer under 18 år
 10. Øvrige tilbud
 11. Rettigheder
 12. Registrering
 13. Om kastration
 14. Ordliste
 15. Referencer

Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold (pdf)

Se desuden vejledningen på retsinformation.dk: Vejledning nr. 9660 af 16. august 2018 om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Versioner

Version August 2018 (gældende)

Vejledning nr. 9660 af 16. august 2018

I december 2017 vedtog Folketinget en ændring af sundhedslovens § 115 stk. 1 vedr. kastration, som bl.a. betyder at Sundhedsstyrelsen kun helt undtagelsesvist skal godkende kastration. På den baggrund blev vejledningen ændret. Vejledning nr. 9660 af 16. august 2018 erstattede således Vejledning nr. 9921 af 22. september 2017.

Version September 2017 (historisk)

Vejledning nr. 9921 af 22. september 2017 

English version

Guide on healthcare related to gender (pdf)