xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 26 MAR 2019

Retningslinjen behandler medicinske og psykoterapeutiske tiltag til patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type. Målet er at højne og ensarte kvaliteten i udredningen og behandlingen af borderline, eksempelvis ved, efter en individuel vurdering sammen med patienten, at tilbyde psykoeducation, psykoterapi eller øvrige behandlingstilgange.

Diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur borderlinetype - i daglig tale borderline personlighedsforstyrrelse (BPF) er den fjerde mest udbredte diagnose i psykiatrien, og sygdommen er forbundet med et stort ressourceforbrug og behandlingsmæssige udfordringer.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere
 

Retningslinjen

National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

Unimodal vs Multimodal behandling (pdf)

Unimodal vs Multimodal behandling (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for opdatering af guidelines

Søgeprotokol for opdatering PICOs 3, 4, 5 og 6

Flowcharts 2019

Flowcharts 2014

Tidligere søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur