xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Status på forløbsprogrammer 2019

I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer i Danmark primo 2019.

NOTATER 14 OKT 2019

Notatet er baseret på bidrag fra de fem sundhedskoordinationsudvalg, der har givet Sundhedsstyrelsen en kort status på arbejdet med forløbsprogrammer i den enkelte region.

Formålet med notatet er, at give et aktuelt, landsdækkende overblik over udbredelsen af forløbsprogrammer.