xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udad­reagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljø­perspektiv

Denne rapport er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udmøntningen af ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’ (Sundhedsstyrelsen 2019). Rapporten er en afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen.

VIDEN OG INSPIRATION 05 MAR 2020

Hovedrapport

I rapporten indgår en litteraturgennemgang af eksisterende viden og virksomme metoder til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder ved udadreagerende adfærd samt en belysning af erfaringer og best-practice, der afdækkes i 5-6 praksiseksempler fra plejecentre/hjemmepleje/midlertidigt ophold på ældreområdet, der har haft succes med at implementere og anvende systematiske metoder til at forebygge og nedbringe voldsomme episoder ved udadreagerende adfærd. 

Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv

 1. Introduktion
 2. Del 1: Litteraturstudie
 3. Del 2: Afdækning af praksiserfaringer og best practice
 4. Del 3: Voldsforebyggelse i et arbejdsmiljøperspektiv
 5. Tværgående opsamling på viden, metoder og praksiserfaringer
 6. Konklusion
 7. Litteraturliste

139 sider plus bilag

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Minirapport

Minirapport: Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv

 1. Indledning
 2. Vidensgrundlag
 3. Hovedpointer fra rapporten
 4. Forslag til forebyggelses-, håndterings- og læringsindsatser

13 sider

Formålet med minirapporten er at give læseren et hurtigt overblik over indholdet af hovedrapporten samt at trække nogle af de væsentligste pointer fra rapporten frem og sammenfatte dem i nogle overordnede budskaber.