xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Erfaringer med guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens

For at samle op på erfaringer med brug af træningsguiden, har Sundhedsstyrelsen i 2019 fået udarbejdet en kortlægning af kommuners og udvalgte frivillige foreningers kendskab til og anvendelse af den første udgave af træningsguiden og en casesamling.

17 JAN 2020

Kortlægningen

Kortlægningen er gennemført i to spor:

  • En bred afdækning af kendskab til og anvendelse af træningsguiden i kommuner og frivillige foreninger ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse.
  • En supplerende afdækning af uddybende perspektiver på faktorer som kan fremme eller hæmme kendskab til og anvendelse af træningsguiden indhentet gennem telefoninterviews med fagpersoner og frivillige, der har forskellige niveauer af erfaring med træningsguiden.

Erfaringer med guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens. Kortlægning 

Casesamling

Casesamlingen består af gode eksempler på anvendelsen af træningsguiden, som kan inspirere andre kommuner og frivillige foreninger til at udbrede kendskabet til træningsguiden og anvende den bredere både i borgerens hjem, i træningscentre, i idrætsforeninger m.m.

Erfaringer med guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med initiativ 8: Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025