xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre

Publikationen giver konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse til ældre borgere. Derudover rummer publikationen en række konkrete eksempler på indsatser fra kommunerne, som kan inspirere andre.

ANBEFALINGER 26 JUN 2020

Formålet med denne publikation er at inspirere kommuner til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse til ældre. 

Anbefalingerne er hentet fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker til kommunerne.

Publikationen fokuserer på otte forebyggelsesområder, der alle er vigtige for ældres sundhed og trivsel. Det drejer sig om:

  • Mental sundhed
  • Mad og måltider
  • Fysisk aktivitet
  • Overvægt
  • Tobak
  • Alkohol
  • Seksuel sundhed
  • Hygiejne. 

Målgruppen for publikationen er kommunale ledere og planlæggere, der har ansvaret for sundhedsfremmende og forebyggende initiativer for ældre.

Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre. Anbefalinger til kommuner

Kommunale forebyggelsesindsatser for ældre

I forbindelse med udarbejdelsen af denne publikation har Oxford Research udarbejdet rapporten ’Kommunale forebyggelsesindsatser for ældre”, for Sundhedsstyrelsen. Rapporten indeholder dybdegående casestudier af 12 kommunale forebyggelsesindsatser, med udgangspunkt i forebyggelsespakkernes anbefalinger.

Rapporten kan downloades her: Kommunale forebyggelsesindsatser for ældre

Se også

Sundhedsstyrelsen udsender samtidig Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre, som beskriver opgaven med at planlægge, gennemføre og følge op på forebyggende hjemmebesøg til ældre.