xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kodning af funktionelle lidelser - Vejledning til sundhedspersonale

Den 1. juli 2019 blev der indført nye diagnosekoder for funktionelle lidelser. Hensigten med de nye koder er at få en mere præcis brug af diagnoser for funktionelle lidelser og dermed et bedre overblik over patientgruppen.

ANBEFALINGER 30 JAN 2020

Der har hidtil været uensartet brug af de forskellige diagnoser, som hører til under samlebetegnelsen funktionelle lidelser. Det har haft den konsekvens, at patienter har fået forskellige diagnoser for det samme helbredsproblem, afhængig af hvem der stillede diagnosen.

Det er vores håb og forventning, at de nye koder vil give en mere præcis diagnostik, bedre overblik over patientgruppen og på sigt resultere i mere og bedre viden om funktionelle lidelser.