xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af tvang i psykiatrien: juli 2020 - juni 2021

Denne opgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelse af tvang i psykiatrien fra juli 2020 til juni 2021

ANALYSER 26 NOV 2021

Indhold

  • Introduktion
  • Sundhedsstyrelsens vurdering af resultater
  • Sammenfatning af resultater
  • Udviklingen i andel der bæltefikseres og antal bæltefikseringer over 48 timer
  • Udviklingen i varighed af bæltefikseringer og i personer udsat for tvangsforanstaltninger

 

Monitorering af tvang i psykiatrien

 

Bilag

Bilag 1: Notat til Sundhedsstyrelsens monitorering af tvang 

Bilag 2: Oversigt over tvangsformer

Bilag 3: Dokumentation af indikatorer for tvang i i psykiatrien 

Bilag 4: Baggrundsoplysninger

 

Ordforklaring

  • Bæltefiksering: Tvangsfiksering må kun anvendes, i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient: 1. udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2. forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller 3. øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.
  • Remme: Hvis det er nødvendigt, kan der ud over et mavebælte også anvendes hånd- og fodremme og/eller handsker.
  • Fastholdelse: I visse situationer er det tilladt for personalet at holde en patient fast og eventuelt føre vedkommende til et andet opholdssted på sygehuset.
  • Akut beroligende medicin: Er det af afgørende betydning for bedring af en meget urolig patients tilstand, kan lægen bestemme, at patienten om fornødent med magt skal have et beroligende middel. I modsætning til tvangsmedicinering kan beroligende medicin kun gives i enkeltstående tilfælde.
  • Personlig skærmning: foranstaltninger, hvor et eller flere personalemedlemmer konstant befinder sig i umiddelbar nærhed af patienten.