xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af angstlidelser hos voksne

Anbefalingerne er under vurdering.

ANBEFALINGER 09 MAR 2021

Sundhedsstyrelsen udgiver national klinisk retningslinje om behandling af angstlidelser hos voksne.

Angstlidelse er en af de hyppigst forekommende psykiske lidelser.

Angst kan være svært hæmmende for den ramte og give en stor byrde. Den kan påvirke ens funktionsniveau på mange livsområder, hvilket påvirker arbejdslivet og det sociale liv. Mange isolerer sig, undgår andre mennesker, og dette kan have stor indflydelse på selvværd og livskvalitet.

Der findes flere forskellige typer af angstlidelser. De angstlidelser, som undersøges i denne retningslinje, er social fobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi.

Angstlidelser behandles både terapeutisk og farmakologisk. I retningslinjen vurderes effekten af forskellige farmakologiske og terapeutiske behandlinger for angstlidelser med udgangspunkt i den bagvedliggende evidens.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/ patientorganisationer og borgere

 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af angstlidelser hos voksne (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af angstlidelser hos voksne (magiapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium  

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias 

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5a (pdf)

PICO 5a (RevMan5)

PICO 5b (pdf)

PICO 5b (RevMan5)

PICO 5c (pdf)

PICO 5c (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts