xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af autismespektrum­forstyrrelser

Retningslinjen indeholder anbefalinger til redskaber, der kan forbedre livet for børn og unge med autisme.

ANBEFALINGER 04 MAR 2021

Autisme er en kronisk udviklingsforstyrrelse, som forekommer i forskellige grader og former. Men fælles for alle med diagnosen er en vedvarende og gennemgribende forstyrrelse, der påvirker alle sammenhænge i livet. Autisme er kendetegnet ved en anderledes og ofte forsinket udvikling af sociale og kommunikative færdigheder. I Danmark anslås det, at omkring 1 procent af befolkningen har autisme.

Den nye retningslinje indeholder anbefalinger for behandling af autisme, der er målrettet mod symptomer og følgevanskeligheder ved autisme. Retningslinjen indeholder også anbefalinger til kost og medicin, fordi mange familier overvejer at bruge speciel mad eller medicin til børn og unge med autisme.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Oversigt over forældremedierede indsatser

Flowcharts