xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rygestop og psykiatri - Betydning af tobaksrygning og rygestop for psykiatriske symptomer og behovet for psykofarmaka

Rygning er langt mere udbredt blandt borgere med psykiske lidelser sammenlignet med den øvrige befolkning. Forskning viser, at et rygestop – også for borgere med psykiske lidelser – har en række positive følgevirkninger, såsom bedre psykisk helbred, færre sygdomstilfælde og lavere dødelighed. Vi ved også, at borgere med psykiske lidelser har omtrent ligeså stort et ønske om rygestop, som andre der ryger, og når de går i gang med et rygestopforløb, så stopper relativt mange af dem.

VIDEN OG INSPIRATION 14 JUN 2021

Denne rapport er primært henvendt til sundhedsprofessionelle i regioner og kommuner, som er i kontakt med borgere med psykiske lidelser i deres hverdag, men den er også relevant for fx rygestoprådgivere i kommunerne.

Rapporten er en litteraturgennemgang af, hvordan rygning og rygestop påvirker forskellige psykiatriske symptomer, om hvor effektive rygestopmidler er hos personer med psykiske lidelser og sidst men ikke mindst samler rapporten den viden, der findes om, hvordan rygestop(midler) påvirker behovet for psykofarmaka.

Rapporten udgør dermed et vigtigt redskab i arbejdet med at klæde sundhedsprofessionelle på til at iværksætte den rette hjælp og støtte til borgere med psykiske lidelser, som gerne vil stoppe med at ryge.