xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre - film

Film om udvalgte projekter fra puljen.

FILM 26 OKT 2021

Sammenhold og fællesskab i naturen - DGI-Nordsjælland

 

Fra forebyggende hjemmebesøg til aktiviteter i civilsamfundet - Horsens Kommune

 

Bæredygtige træningsfælleskaber i nærmiljøer - Slagelse Kommune

 

En ny vej til opsporing i de etniske minoritetsmiljøer - Vi-senior