xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Evaluering af 6 projekter finansieret af satspuljen, hvor børn og unge kan blive udredt og tilbudt lettere behandling uden for børne- og ungepsykiatrien og tæt på deres nærmiljø.

EVALUERINGER 05 JUL 2022

Der har været afsat 213,5 mio. kr. til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Puljen kunne søges af regioner, kommuner og/eller frivillige foreninger i samarbejde.

Seks projekter har modtaget midler fra puljen. Disse seks projekter er beskrevet nærmere i bilag til denne evalueringsrapport.

Indhold

  1. Introduktion
  2. Evalueringsdesign
  3. Henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien
  4. Forskellige typer af fremskudte regioner
  5. Tværgående konklusioner
  6. Bilag A: Deskriptiv analyse af udviklingen i henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien
  7. Bilag B: Kort beskrivelse af hvert satspuljeprojekt
  8. Bilag C: Anvendt metode