xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Dimensionerings­plan 2020-2024: Uddannelses­forløb i special­tandlæge­uddannelsen

Sundhedsstyrelsen fastsætter antallet af uddannelsesforløb for hvert speciale. Dimensioneringsplanen regulerer således antallet af specialtandlæger indenfor de to tandlægelige specialer i ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.

ANALYSER 03 MAR 2022

Dimensionering af antallet af hoveduddannelsesforløb har til formål at sikre, at der uddannes et tilstrækkeligt antal specialtandlæger til at dække tandplejens behov under hensyntagen til behovet for specialtandlæger og uddannelseskapacitet.

Dimensioneringen fastsættes som et konkret antal årlige forløb.

Dimensioneringsplanen er udarbejdet på baggrund af Tandplejeprognosen 2018-2040 samt ud fra høringssvar om behovet for specialtandlæger i fremtiden fra de specialefaglige videnskabelige selskaber, Danske Regioner, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Tandlægeforeningen, Ansatte Tandlægers Organisation, Tandlægeuddannelserne, Kommunernes Landsforening og Danske Tandplejere. 

Dimensioneringsplan 2020-2024: Uddannelsesforløb i specialtandlægeuddannelsen

 

Versioner

Version 1.1: marts 2022

Version 1: december 2019