xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fagligt oplæg til en 10-årsplan: Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

VIDEN OG INSPIRATION 14 JAN 2022

I det faglige oplæg præsenteres anbefalinger, som skal danne grundlaget for en ambitiøs og langsigtet plan, som skal løfte den samlede indsats på tværs af sektorer, både i forhold til mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det faglige oplæg skal udgøre det faglige grundlag for regeringens udspil til en samlet 10-årsplan for udvikling af psykiatrien.

Fagligt oplæg til en 10-årsplan: Fagligt oplæg til en 10-årsplan: Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

I det faglige oplæg præsenteres ni væsentlige temaer (kapitel 8-16), og inden for hvert tema beskrives udfordringer og anbefalinger til bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet det faglige oplæg i samarbejde med Socialstyrelsen. Styrelserne har løbende indhentet rådgivning fra en tværgående følgegruppe og fire faglige arbejdsgrupper, med bred repræsentation fra myndigheds- og administrativt niveau, faglige selskaber og organisationer samt patientorganisationer.

Indhold

207 sider

 1. Baggrund
 2. Resumé
 3. Samlede anbefalinger
 4. Begreber
 5. Hidtidige indsatser
 6. Status på området
 7. Udfordringer og muligheder
 8. Lighed og afstigmatisering
 9. Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
 10. Mental sundhedsfremme
 11. Børn og unge
 12. Tidlige indsatser for voksne
 13. Udredning og behandling
 14. Retspsykiatri
 15. Socialpsykiatrien
 16. Sammenhæng
 17. Referenceliste

 

Bilag

Bilagsrapport

118 sider

 • Bilag 1: Organisering af området
 • Bilag 2 – Status på området
 • Bilag 3: Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende indsatsen i den regionale voksenpsykiatri
 • Bilag 4: Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende indsatsen for børn og unge
 • Bilag 5: Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende mental sundhed og sundhedsfremme
 • Bilag 6: Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende det primære sundhedsvæsen og den psykosociale indsats i kommunerne til udarbejdelse af 10-års planen for mental sundhed og psykiatri
 • Bilag 7: Kommissorium for følgegruppe til udarbejdelse af statusrapport for mental sundhed og psykiske lidelser til 10-årsplanen for psykiatri
 • Referenceliste

 

Kort version af det faglige oplæg

Kort version af fagligt oplæg til en 10-årsplan

23 sider

 • 1. Baggrund 
  • 1.1 Udarbejdelse af det faglige oplæg
 • 2. Udfordringer og muligheder i indsatsen
  • 2.1 En udfordring for folkesundhede
  • 2.2. Hidtidige indsatser på området har ikke sikret et samlet løf
  • 2.3. Udfordringer i dag
  • 2.4. Ambitiøse mål med afsæt i det enkelte menneske
  • 2.5. Forudsætninger for et succesfuldt fagligt løft
  • 2.6. Gradvist løft over en periode på 10 år
 • 3. Samlede anbefalinger
  • 3.1. Lighed og afstigmatisering
  • 3.2. Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
  • 3.3. Mental sundhedsfremme
  • 3.4. Børn og unge
  • 3.5. Tidlige indsatser for voksne
  • 3.6. Udredning og behandling
  • 3.7. Retspsykiatri
  • 3.8. Socialpsykiatri
  • 3.9. Sammenhæng

Kort version af fagligt oplæg - engelsk